Audiència del president del govern balear amb el Consell Econòmic i Social Illes Balears

Audiència del president del govern balear amb el Consell Econòmic i Social amb motiu de la presentació de la publicació: "Informe d'Activitats del CES"