Audiència del president del Parlament de les Illes Balears

Audiència del president del Parlament de les Illes Balears, Sr. Rotger, al president del CES, Sr. Llorenç Huguet, acompanyat de la secretària general del CES, Sra. Àngels Bellinfante