Audiència del president del Parlament de les Illes Balears

Amb motiu de la presentació de la Memòria del CES 2011 el president del Parlament de les Illes Balers va rebre en audiència als membres del CES: Llorenç Huguet Rotger, president; Ernest Surià Ruiz, vice-president 2n; Ferran Navinés Badal, coordinador de la Memoria; David Pons Florit, Director de la Memòria i Àngels Bellinfante Torres, secretària general