Audiència del president del Parlament de les Illes Balears als representants del CES

Amb motiu de la presentació de la publicació de la Memòria del CES 2010, el president del Parlament de les Illes Balears,  M. Hble. Pere Rotger Llabrés va rebre en audiència als representants del CES: Llorenç Huguet Rotger, president del CES, Josep Oliver Marí, vicepresident primer del CES,  Ernest Surià Ruiz, vicepresident segon del CES, David Pons Florit, president de la Comissió de Treball de la Memòria,  Àngels Bellinfante Torres, secretària general del CES, i Ferran Navinés Badal, director de la Memòria.