Càlcul de l'impacte del coronavirus a l'economia balear, per branques productives

Comunicat de premsa sobre Informe del CES:

Càlcul de l'impacte del coronavirus a l'economia balear, per branques productives

Informe aprovat per la Comissió Permanent Virtual del CES

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document