Carles Manera, nombrado consejero del Banco de España

El catedrático de la UIB preside el Consell Econòmic i Social de Baleares desde 2017

economiademallorca.com -- Miércoles, 01 de julio de 2020

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document