Carles Manera, nomenat conseller del Banc d'Espanya

Actualment és el president del Consell Econòmic i Social de Balears

ib3.org -- 01/07/2020

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document