Com decréixer turísticament sense perdre llocs de feina

La crisi del coronavirus posa contra les cordes el sector i quatre experts proposen alternatives per canviar el model econòmic balear

arabalears  -- 13/06/2020

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document