Sessió 17/2022 de la Comissió Permanent

Avui s'ha reunit la Comissió Permanent. En resum, s'ha aprovat la proposta de dictamen 25/2022, relativa al Projecte de decret d’organització i funcionament del servei de mediació familiar de les Illes Balears; i s'ha aprovat l'ordre del dia de la propera sessió plenària.

Data: 12/12/2022