Comissió de treball dels CES de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, CT Euroregió 1/2021

Comissió de treball dels CES de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània (CTESC, CESER-Occitanie, CES Illes Balears, Euroregio-epm.eu), CT Euroregió 1/2021

Data: Dilluns, 14 de juny del 2021

Hora: De 10 a 12.30 hores

Modalitat: videoconferència

 

Ordre del dia:

1 ° els treballs realitzats per cada CESER sobre la contaminació per plàstics a la Mediterrània

2 ° el calendari per produir un document comú dels CESER a l'Euroregió sobre el mateix tema

3 ° la preparació d'una conferència: salvem el Mediterrani amb les Regions i la Unió Europea

(venciment el setembre de 2022)

4 ° fixa la data de la propera conferència presencial a Montpeller en el quart trimestre del 2021

=======================================================================================

Réunion de travail des CESER de l'Euroregion (CTESC, CESER-Occitanie, CES Illes Balears, Euroregio-epm.eu)

visioconférence, le lundi 14 de juin de 10 à 12h30

ODJ : nous examinerons

 1° les travaux réalisés par chaque CESER sur les pollutions plastiques en méditerranée

 2° le calendrier de réalisation d'un document commun des CESER de l'Eurorégion sur le même sujet

 3° la préparation d'un colloque : sauvons la méditerranée avec les Régions et l'Union Européenne

 (à l'échéance de septembre 2022)

 4° fixer la date de la prochaine conférence en présentiel à Montpellier au 4ème trimestre 2021