Comissió Permanent

Avui s'ha reunit la Comissió Permanent per debatre i aprovar els dictàmens 9 i 10/2021.