Comissió Treball Àrea Social

Reunió de la Comissió de Treball de l'Àrea Social on s'aprova la proposta de dictamen 14/2021.

Dia: 4/11/2021
Hora: 10 h.
Lloc: telemàtic