Comissió Treball Àrea Social

Avui s'ha reunit la Comissió de Treball de l’Àrea Social per treballar el dictamen núm. 11/2021