Compareixença del CES davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears

Sobre l'estat de l'estudi sobre la Renda Bàsica Universal Incondicional (RBUI)

Lloc: Sala de comissions del Parlament de les Illes Balears

Data i hora: Dijous, 10 d'octubre de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document