CONSELL DE GOVERN: RAFAEL BALLESTER SALVÀ, NOMENAT NOU PRESIDENT DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

Consell de Govern. Conselleria de Model econòmic, Turisme i Treball

Actualitat informativa del dia: 29/03/2021

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document