Contra el virus del curtterminisme

Article d'opinió de Rafel Borràs, membre de Xarxa Renda Bàsica

Diario de Mallorca --  Jueves, 28 de enero de 2021

Opinión

Cita.-

Altrament dit, és urgent engegar una estratègia integral -per exemple sobre la base dels treballs fins ara coneguts del CES de les Illes Balears sobre la prospectiva Horitzó 2030 (H2030)- i activar mecanismes de "diàleg social reforçat"...

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document