Conveni de col·laboració CIM - CES

La presidenta del Consell Insular de Mallorca, Sra. Francina Armengol i el president del Consell Econòmic i Social signan el conveni de col·laboració sobre temes de desenvolupament local