CT d'Ocupació i Relacions Laborals

La Comissió de Treball d'Ocupació i Relacions Laborals s'ha reunit per debatre i, si escau, aprovar la proposta de dictamen 5/2022 relativa al projecte de decret pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.