Decret 19/2021, de 29 de març, de nomenament del senyor Rafel Ballester Salvà com a president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

BOIB, Butlletí Oficial de les Illes Balears. Núm. 43, de 30 de març de 2021

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document