Decret 20/2020, de 3 de juliol, pel qual s'accepta la renúncia presentada pel senyor Carles Manera Erbina com a president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB. Núm. 118 (4 de juliol de 2020)

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document