Dictamen 1/2023 relatiu al projecte de decret pel qual s’aproven els principis generals i directrius de coordinació relatius al mapa i la provisió mínima dels serveis socials a les Illes Balears

  • Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials i Esports
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de treball de l’Àrea Social
  • Òrgan d'aprovació del dictamen: Comissió Permanent
  • Data d'aprovació: 18/01/2023
  • Matèries:
    • Serveis socials

Per a més informació podeu descarregar el següent document