Dictamen 11/2022, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024

  • Sol·licitant: Conselleria d'Educació i Formació Professional
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball de l'Àrea Social
  • Òrgan d'aprovació del dictamen: Comissió Permanent
  • Data d'aprovació: 14/06/2022
  • Matèries:
    • Centres educatius concertats

Per a més informació podeu descarregar el següent document