Dictamen 15/2022, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears

  • Sol·licitant: Conselleria de Model Económic, Turisme i Treball
  • Elaboració de la proposta de dictamen: s'han seguit les normes especials de tramitació previstos a l'article 34.1 del reglament d'organització i funcionament del Consell Ecònomic i Social.
  • Òrgan d'aprovació del dictamen: Comissió Permanent
  • Data d'aprovació: 05/08/2022
  • Matèries:
    • Persones formadores
    • Certificats de professionalitat de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document