Dictamen 17/2022, relatiu al Projecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball de l’Àrea Social
  • Òrgan d'aprovació del dictamen: Comissió Permanent
  • Data d'aprovació: 06/09/2022
  • Matèries:
    • Categories de personal estatutari
    • Servei de Salut de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document