Dictamen 19/2022, relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega el règim especial de prestació dels transports marítims a les Illes Balears

  • Sol·licitant: Conselleria de Mobilitat i Habitatge
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
  • Òrgan d'aprovació del dictamen: Comissió Permanent
  • Data d'aprovació: 21/09/2022
  • Matèries:
    • Transports marítims a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document