Dictamen 1/2022, relatiu a l'avantprojecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears

Sol·licitant: Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Òrgan d’aprovació del dictamen: Comissió Permanent

Data d'aprovació: 01/02/2022

Matèries:

  • Ciència
  • Tecnologia
  • Innovació

Per a més informació podeu descarregar el següent document