Dictamen 20/2022, relatiu al projecte de Reglament de la Cartera de Serveis Socials, dels Serveis de Menors i de Polítiques de Génere i Dona del Consell Insular d'Eivissa

  • Sol·licitant: Consell Insular d'Eivissa
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball de l'Àrea Social
  • Òrgan d'aprovació del dictamen: Ple
  • Data d'aprovació: 05/10/2022
  • Matèries:
    • Consell Insular d'Eivissa
    • Cartera de Serveis Socials, dels Serveis de Menors i de Polítiques de Gènere i Dona

Per a més informació podeu descarregar el següent document