Dictamen 23/2022, relatiu al Projecte de Reglament del Consell Insular de Mallorca pel qual s'estableixen els criteris d'autoritzadó dels centres d'atenció infantil per a nins i nines de O a 3 anys per a l'ila de Mallorca

  • Sol·licitant: Consell Insular de Mallorca
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball de l’Àrea Social
  • Òrgan d'aprovació del dictamen: Comissió Permanent
  • Data d'aprovació: 23/11/2022
  • Matèries:
    • Centres d'atenció infantil de 0 a 3 anys

Per a més informació podeu descarregar el següent document