Dictamen 24/2022, relatiu a l'Avantprojecte de llei de societats cooperatives de les Illes Balears

  • Sol·licitant: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
  • Òrgan d'aprovació del dictamen: Comissió Permanent
  • Data d'aprovació: 23/11/2022
  • Matèries:
    • Societats cooperatives de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document