Dictamen 27/2022, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut i Consum per la qual es modifica el Programa d’Acreditació d'Hospitals Generals, inclòs a l'annex del Decret 46/2012, d'1 de juny

  • Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de treball de l’Àrea Social
  • Òrgan d'aprovació del dictamen: Ple
  • Data d'aprovació: 20/12/2022
  • Matèries:
    • Acreditació d’Hospitals Generals

Per a més informació podeu descarregar el següent document