Dictamen 2/2023 relatiu al projecte de decret pel qual s’aprova la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2022-2025, s’estableixen els principis generals per a les carteres insulars i locals i es modifiquen diverses normatives de l’àmbit social

  • Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials i Esports
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball de l’Àrea Social
  • Òrgan d’aprovació del dictamen: Comissió Permanent
  • Data d'aprovació: 06/02/2023
  • Matèries:
    • Serveis socials

Per a més informació podeu descarregar el següent document