Dictamen núm. 3/2020, relatiu al reglament sobre el règim jurídic dels serveis d'acolliment residencial per a persones menors d'edat a Mallorca

relatiu al reglament sobre el règim jurídic dels serveis d'acolliment residencial per a persones menors d'edat a Mallorca

Comissió de treball: Comissió de l'Àrea Social

Matèries:

- Infància. Menors

- Assumptes socials

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document