Dictamen 3/2022, relatiu a l'avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada

Sol·licitant: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Òrgan d’aprovació del dictamen: Ple

Data d'aprovació: 22/03/2022

Matèries:

  • Medi Ambient
  • Contaminació

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document