Dictamen 4/2022, relatiu al projecte de decret pel qual es desplega el cànon sobre l'abocament i la incineració de residus de les Illes Balears i es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus

Sol·licitant: Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupalment Regional i Medi ambient

Òrgan d’aprovació del dictamen: Ple

Data d'aprovació: 22/03/2022

Matèries:

- Incineració de residus

- Residus

- Contaminació

Per a més informació podeu descarregar el següent document