Dictamen 6/2023 relatiu al Projecte de reglament pel qual es defineix la cartera de serveis socials de Menorca 2023-2026

  • Sol·licitant: Consell Insular de Menorca
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball d’Àrea Social
  • Òrgan d’aprovació del dictamen: Comissió Permanent
  • Data d'aprovació: 11/09/2023
  • Matèries:
    • Cartera de serveis de Menorca

Per a més informació podeu descarregar el següent document