Dictamen núm. 8/2020, relatiu al projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d'entitats i els serveis d'orientació professional i els serveis complementaris, i els procediments d'acreditació de serveis i habilitació d'entitats

relatiu al projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d'entitats i els serveis d'orientació professional i els serveis complementaris, i els procediments d'acreditació de serveis i habilitació d'entitats.

Comissió de treball: Comissió de treball d'Ocupació i Relacions Laborals

Matèria:

- Orientació professional

Per a més informació podeu descarregar el següent document