Dictamen 9/2022, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals de funcionament dels serveis d’orientació professional i es regulen els requisits que aquests serveis han d’acreditar per a la inscripció posterior en el Registre d’entitats i els serveis d’orientació professional i els serveis complementaris

  • Sol·licitant: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,
  • Elaboració de la proposta de dictamen: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
  • Òrgan d'aprovació del dictamen: Comissió Permanent
  • Data d'aprovació: 23/05/2022
  • Matèries:
    • Orientació professional
    • Perfils professionals

Per a més informació podeu descarregar el següent document