11/2018, relatiu a l'avantprojecte de Llei de microcooperatives de les Illes Balears

 relatiu a l’avantprojecte de Llei de microcooperatives de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, desenvolupament regional i medi ambient

Matèries: Cooperació al desenvolupament. Empresa. Organitzacions empresarials

Per a més informació podeu descarregar el següent document