Dictamen núm. 1/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l'ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social

Matèria CES: Sanitat. Educació

Matèria: Formació sanitària

Per a més informació podeu descarregar el següent document