Dictamen núm. 1/2021, relatiu a l'avantprojecte de Llei d'Educació de les Illes Balears

Dictamen núm. 1/2021, relatiu a l'avantprojecte de Llei d'Educació de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball de l'Àrea Social 

Matèria: Educació

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document