Dictamen núm. 14/2019, relatiu al projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de funcionament i organització dels centres socioeducatius específics del sistema de justícia juvenil per al compliment de les mesures privatives de llibertat a les Illes Balears

relatiu al projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de funcionament i organització dels centres socioeducatius específics del sistema de justícia juvenil per al compliment de les mesures privatives de llibertat a les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de l'Àrea Social

Matèria CES: Institucions penitenciàries

Matèria CES: Infància. Menors

Matèria CES: Joventut

Matèria CES: Educació

Per a més informació podeu descarregar el següent document