Dictamen núm. 2/2020, relatiu al projecte de decret de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental de la condició de família nombrosa

relatiu al projecte de decret de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental de la condició de família nombrosa.

Comissió de treball: Comissió de l'Àrea Social

Matèria CES: Família

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document