Dictamen núm. 3/2019, relatiu al projecte de decret pel qual es regulen el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals del procediment per al reconeixement del grau de dependència

 relatiu al projecte de decret pel qual es regulen el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals del procediment per al reconeixement del grau de dependència

Comissió de treball: Comissió de l’Àrea Social

Matèria CES:

Benestar social.Desenvolupament social.

Serveis socials.Assumptes Socials.

Minusvalideses.Toxicomanies. Drogodependències

Matèria: Serveis Socials, dependència

Per a més informació podeu descarregar el següent document