Dictamen núm. 3/2021, relatiu al projecte de Reglament pel qual s'estableixen els criteris d’autorització i acreditació dels centres d’atenció infantil per a infants de 0 a 3 anys per a l’illa de Menorca

Dictamen núm. 3/2021, relatiu al projecte de Reglament pel qual s'estableixen els criteris d'autorització i acreditació dels centres d'atenció infantil per a infants de 0 a 3 anys per a l'illa de Menorca

Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social 

Matèria:

- Educació.

- Infància. Menors.

Per a més informació podeu descarregar el següent document