Dictamen núm. 4/2020, relatiu al Reglament de Protecció del Medi Nocturn de Menorca, que desenvolupa la llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears

relatiu al Reglament de Protecció del Medi Nocturn de Menorca, que desenvolupa la llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Rural i Medi Ambient

Matèries:

- Lleure. Temps lliure. Recreació.

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document