Dictamen núm. 4/2021 relatiu al projecte de decret de designació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries de les Illes Balears i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic

Dictamen núm. 4/2021 relatiu al projecte de decret de designació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries de les Illes Balears i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic.

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient.

Matèria:

- Medi ambient.

- Ecologia.

- Agricultura-Ramaderia. 

Per a més informació podeu descarregar el següent document