Dictamen núm. 6/2020, relatiu al projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials així com l'estructura, l'organització i el funcionament de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)

relatiu al projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials així com l’estructura, l’organització i el funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social 

Matèria:

- Educació

Per a més informació podeu descarregar el següent document