Dictamen núm. 6/2021 relatiu a l'avantprojecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears

Dictamen núm. 6/2021 relatiu a l'avantprojecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social.

Matèria:

- Consum.

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document