Dictamen núm. 7/2020, relatiu al projecte de Reglament Insular pel qual es regula la comercialització d'estades turístiques en habitatges

relatiu al projecte de Reglament Insular pel qual es regula la comercialització d’estades turístiques en habitatges.

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Matèries:

- Turisme,

- Hoteleria,

- Restauració.

Per a més informació podeu descarregar el següent document