Dictamen núm. 7/2021 relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim disciplinari del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

Dictamen núm. 7/2021 relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim disciplinari del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

Comissió de treball: Ocupació i Relacions Laborals.

Matèria:

- Relacions Laborals

Per a més informació podeu descarregar el següent document